Efter internet?

Om man är inresserad av den senaste tekniken så är nätet, själv en teknisk innovation, en absolut bästa platsen att söka på. Och inte minst, är vår tanke med denna sajt att erbjuda er just det senaste, filtrerat genom vår konstanta analys av vad som kommer funka och vad som inte kommer funka.

Vad väntar vi på?

Vad som kommer att hända i framtiden är inte alltid det enklaste att förutse exakt. Men rent generellt kan man oftast sluta sig till nästa steg. Och den senste tidens innovationer kommer framförallt från det faktum att internet tagit sin in i alla branscher och effektiviserat och gjort allt lättare för konsumenterna. Ett exempel är resebranschen, som förut bestod av kontor, som fanns i varje stad. Men idag finns det knappt ett endaste resekontor kvar, allt har istället flyttats över till internet. Egentligen var den förändringen ganska enkel att förutse. Om alltmer informationsutbyte förflyttar sig till nätet, så kommer branscher där ett kontor eller en fysisk plats inte tillför tjänsten ett extra värde att snabbt rationaliseras bort. Så enkelt är det. Inte svårare än så.

Efter internet?

Trots att internet allt mer blivit en del av vår vardag, integrerats i de flesta delar av vårt samhälle, finns det många områden kvar där internet kommer att förändra vårt sätt att leva. Till exempel spår många att genanalys, och sjukdomsbekämplning via mobilen snart kommer att medföra ännu ett gigantiskt kliv i människans utveckling och hälsostatus. Och efter det, vad händer efter internet? Antagligen kommer det att ha något med att förbättra våra egenskape som människor att göra. Genmanipulation, tror många. Det kanske kommer att gå lika enkelt som att spela casino.

Efter internet?

Efter internet?