Vi befinner oss i en väldigt speciell tid. Begränsningarna för hur vi handlar, interagerar och lever våra liv börjar suddas ut. Under princip hela mänsklighetens historia så har människans möjlighet till handel varit relativt begränsad och sett ungefär likadan ut. Man har fått lämna sitt hem för att uppsöka närmaste handelsplats. Detsamma har gällt för alla sorter av socialt umgänge. Vissa uppfinningar har gjort att vi tagit enorma steg framåt gällande möjligheten till handel.

Hjulet

Den första av dessa uppfinningar var hjulet. Det gjorde att världen blev betydligt mindre. Fler människor fick möjlighet att handla, sälja och byta varor. Resan gick fortare och du kunde resa betydligt fortare och till fler platser.

Telefonen

Nästa jättehopp kom ganska nyligen sett ur ett historiskt perspektiv. Graham Bell uppfann telefonen och öppnade upp en helt ny värld vad gällde möjligheter till handel. Plötsligt kunde man kommunicera över hela jordklotet. Världen krympte igen och blev övergriplig för väldigt många människor.

Internet

Här är vi nu. På knappnålens allra yttersta spets av människans historia. Att köpa och sälja varor och kapital har aldrig varit enklare eller mer lättåtkomligt för många. Att handla med binära optioner tillexempel kan vem som helst med en uppkoppling och en smartphone göra. Alla kan nu spekulera på marknaden utan att lämna sitt hem. Den nya handelsplatsen är inte längre en fysisk plats. Pengar är inte längre en skottkärra med plåt, det är något som finns i luften och som vemsomhelst kan plocka ner. Begränsningarna sätter endast din egen fantasi.

Business success graph

Från hjulet till telefonen. I den eskalerande tekniktid som vi lever i nu är det svårt att gissa vad som är framtidens handelsplats. Idag är den där du vill vara.

Leave a Reply