En av vår tid största utmaningar för forskningsvärlden är att hitta ett fungerande vaccin som skyddar mot HIV-viruset. Idag finns endast mediciner som bromsar sjukdomsförloppet. Dessa är visserligen ganska effektiva och en HIV-smittad människa kan numera leva i många år. Innan effektiva bromsmediciner fanns dog tragiskt nog många människor kort tid efter att de infekterats av viruset. I Afrika där merparten av de smittade inte har råd med de dyra bromsmediciner är en HIV ett långt värre problem. Folk avlider snabbare och betydligt fler är smittade. I vissa regioner är uppåt hälften av alla människor drabbade. Därför är det forskningsinsatserna för att utveckla ett fungerande vaccin så viktiga.

 

Dessvärre tycks det vara ytterst svårt att få till ett vaccin. Forskare stöter hela tiden på bakslag. Nu senaste har man upptäckt att viruset inte bara cirkulerar i blodet utan även gömmer sig i andra celler. Något som betyder att det är nära nog omöjligt att helt slå ut viruset hos en person som en gång infekterats. Förhoppnings kommer man någon gång i framtiden att komma runt det här problemet. Men just nu ser det onekligen mörkt ut.

 

Leave a Reply